Verdergaan naar site

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de "Website"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Vanrobaeys nv, als verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen.

We raden u aan om deze Cookie Policy samen te lezen met onze Privacy Policy. In deze policy vindt u meer informatie over welke gegevens wij verzamelen en waarom, hoelang wij deze gegevens bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en waar nodig wordt uw hernieuwde toestemming gevraagd. De laatste wijziging vond plaats op 22/11/2023.

Cookies op deze website

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Noodzakelijke cookies plaatsen we altijd, omdat ze nodig zijn voor het functioneren van onze Website. Voor het plaatsen van de andere cookies vragen wij steeds uw toestemming.

De cookies die gebruikt worden op deze Website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Cookie Naam Doel Type Opslag periode
Cookie preferences ConsentMode De cookievoorkeur van de gebruiker opslaan HTTP cookie 6 maanden
Session ID vanrobaeyssession

Een sessie-ID of token is een uniek nummer dat wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren die zich heeft aangemeld op een website. De sessie-id wordt opgeslagen in de server en toegewezen aan een specifieke gebruiker voor de duur van het bezoek van die gebruiker (sessie).

Session cookie Sessie
Country code  COUNTRY_CODE De landcode opslaan op basis van de geselecteerde lokalisatie van de website HTTP cookie 1 maand 
Language code LANGUAGE_CODE De taalcode opslaan op basis van de geselecteerde lokalisatie van de website HTTP cookie 1 maand
Shopping basket  basketOwnerHash Het winkelmandje van de gebruiker opslaan  HTTP cookie 1 maand
Functionele cookies

Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de Website nemen. Bijvoorbeeld de  taalkeuze,  het  type  browser  etc.  Deze  cookies  zijn  volledig  anoniem  en  kunnen  niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de Website.

Analytics

We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze Website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de Website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren.

Cookie Naam Doel Type Opslag periode
Google Analytics _ga* Google Analytics website opvolging HTTP cookie 1 jaar, 1 maand, 1 week
Social media cookies

Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze Website te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site. De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de Website gebruikt kunnen worden.

Wie heeft teogang tot de cookies?

De meeste cookies worden alleen door onze Website gebruikt en zijn bijgevolg enkel voor ons toegankelijk. Wanneer  we echter beroep doen op externe verwerkers (bv. advertentiebedrijven of bedrijven die functies voor onze site verzorgen), hebben deze mogelijk ook toegang tot bepaalde cookies.

Aangezien onze Website beroep doet op diensten van Google, verwijzen we naar de informatiepagina van Google met betrekking tot het door hen verwerken van persoonsgegevens.

Cookies verwijderen

U kunt voorkomen dat cookies automatisch worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de Website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken

  • Edge
  • Chrome
  • Mozilla
  • Safari

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Vanrobaeys, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@vanrobaeys.com.

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit